Få den bedste advokat hjælp i Århus

26 oktober 2019 admin

Er du bosiddende i Århus, og har du brug for en dygtig advokat, som kan repræsentere dig i retten eller tegne din virksomhed juridisk? Så kan du med fordel tjekke Holst, Advokater.

Hvem er Holst, Advokater?

Holst, Advokater er et full service advokat firma med mange forskellige speciale områder. Som firma er Holst, Advokater generelt erhvervsorienteret, men rådgiver også gerne private i eksempelvis straffesager eller sager angående boligret. Holst, Advokater har sin beliggenhed og sine rødder i Århus, hvor virksomheden er opstået med målsætningen om at udvikle og drive et progressivt og fremtidsorienteret firma med fokus på opretholdelse af de traditionelle advokatdyder og den dertil hørende arbejds etik.

Holst, Advokater er opkaldt efter seniorpartner, Jørgen Holst en advokat, som i særdeleshed er kendt for sin høje grad af professionalisme og ditto faglige standarder. Dette går meget godt i spænd med Holst, Advokaters høje kvalitets kriterier, såvel når det gælder faglighed som når det handler om at holde de etiske og moralske standarder i hævd, samtidig med at fokus stedse ligger på klientens juridiske og kommercielle interesser og behov.

Kontakt Holst, Advokater, når du har brug for en dygtig advokat

Du går således ikke galt i byen med Holst, Advokater, når du skal bruge en advokat, uanset hvad sagen drejer sig om. Holst, Advokaters arbejds områder dækker alt fra arbejds- og ansættelses ret og ejendomsret over IT og telekommunikation & komplekse kontrakter samt immaterialret, privatret, persondata og markedsførings- og konkurrenceret til energi og forsynings ret, virksomheds overdragelse og miljø- og planret.

Holst, Advokater tager sig også gerne af inkasso sager samt samt sager, som vedrører skatter og afgifter samt selskabsret og erhvervs ret. Med andre ord spænder kompetencerne hos Holst, Advokater bredt, og du vil altid kunne finde en advokat, som er rustet til at tage sig af netop din sag.

Du kan læse mere på https://www.holst-law.com/ 

 

Flere Nyheder